Wait a sec... did jk added me?

yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees!!!

usually he wont add anyone, you must’ve added him

jajajaa salgo ahi XD

when i opened wlm, wlm asked me if jk wanted to be on his or mine contact on my wlm